Cung Sanh: Ứng dụng hữu ích cho hôn nhân

Hãy cùng tìm hiểu về cách xem tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh. Việc này có thể giúp bạn đánh giá sự kết hợp tốt xấu giữa các cung mệnh trong việc xem tuổi...

Hãy cùng tìm hiểu về cách xem tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh. Việc này có thể giúp bạn đánh giá sự kết hợp tốt xấu giữa các cung mệnh trong việc xem tuổi vợ chồng. Dưới đây là những thông tin hữu ích mà bạn không nên bỏ qua.

Cách xem tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh

Cung Sanh theo Lục Thập hoa giáp từ Giáp Tý cho đến Quí Hợi. Mỗi nguyên gồm 60 năm và các vận Thượng-Trung-Hạ nguyên cũng khác nhau. Ví dụ, người tuổi Giáp Tý sinh năm 1924 có cung Sanh là CHẤN, trong khi người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 có cung Sanh là ĐOÀI.

Dưới đây là bảng cung sanh để bạn tra cứu và phân biệt.

 1. Tuổi - Cung
 2. Tuổi - Cung
 3. Tuổi - Cung
 4. Tuổi - Cung
 5. Mệnh

Giáp Tý - Chấn Ất Sửu - Tốn Kim Bính Dần - Khảm Đinh Mão - Càn Hoả Mậu Thìn - Đoài Kỷ Tỵ - Cấn Mộc Canh Ngọ - Ly Tân Mùi - Khảm Thổ Nhâm Thân - Khôn Quý Dậu - Chấn Kim Giáp Tuất - Càn Ất Hợi - Đoài

Chồng cung Càn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Càn: Được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Cấn: Được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn: Được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Đoài: Được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Khảm: Bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Chấn: Bị Ngũ quỉ (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Tốn: Bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Càn lấy vợ cung Ly: Bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Khảm lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khảm: Được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Chấn: Được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Tốn: Được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Ly: Được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Càn: Bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Cấn: Bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn: Bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Khảm lấy vợ cung Đoài: Bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Cấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Cấn: Được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Càn: Được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn: Được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Đoài: Được Duyên niên (thật tốt)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khảm: Bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Chấn: Bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Tốn: Bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Cấn lấy vợ cung Ly: Bị Họa hại (thật xấu)

Chồng cung Chấn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Chấn: Được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khảm: Được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Ly: Được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Càn: Bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Cấn: Bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn: Bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Tốn: Bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Chấn lấy vợ cung Đoài: Bị Tuyệt mạng (xấu vừa)

Chồng cung Tốn lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn: Được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm: Được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Chấn: Được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Ly: Được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn: Bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn: Bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn: Bị Ngũ quỷ (thật xấu)
 • Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài: Bị Lục sát (thật xấu)

Chồng cung Ly lấy vợ cung gì, tốt hay xấu?

 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Ly: Được Phục vị (tốt vừa)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Khảm: Được Phước đức (thật tốt)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Chấn: Được Sanh khí (thật tốt)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Tốn: Được Thiên y (thật tốt)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Càn: Bị Tuyệt mạng (xấu vừa)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Cấn: Bị Họa hại (thật xấu)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn: Bị Lục sát (thật xấu)
 • Chồng cung Ly lấy vợ cung Đoài: Bị Ngũ quỷ (thật xấu)

Đừng quên rằng việc xem tuổi vợ chồng dựa vào cung sanh chỉ là một trong những yếu tố quan trọng để cân nhắc khi lựa chọn đối tác. Sinh khí, Thiên y, Phục vị cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định mức độ tốt hay xấu của một cuộc hôn nhân.

Đọc các thông tin trên chỉ để bạn tham khảo và gia tăng kiến thức của mình. Hãy luôn là người đặt niềm tin vào bản thân và chọn đối tác dựa trên sự tương thích và tình yêu thương chân thành.

1