Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, điền vào mẫu trên trang web, hoặc thực hiện các giao dịch khác với chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.

2. Sử Dụng Thông Tin: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp thông tin, sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để liên hệ với bạn về các thông tin quan trọng liên quan đến sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi triển khai các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi mất mát, lạc lõng, truy cập trái phép, phát tán hoặc hủy hoại.

4. Chia Sẻ Thông Tin: Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc theo quy định của pháp luật.

5. Quyền Lợi và Lựa Chọn: Bạn có quyền yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào. Bạn cũng có quyền từ chối sự thu thập và sử dụng thông tin của mình.

6. Cập Nhật Chính Sách: Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này từ thời gian này và chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật về bất kỳ thay đổi nào.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi.