Xem Số Lượng Thai Ất Tử Vi - Tử Vi Chùa Khánh Anh Năm Tân Sửu 2021

Chào mừng các bạn đến với bài viết về xem tử vi năm Tân Sửu 2021. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét ba phần về tử vi năm Tân Sửu...

Chào mừng các bạn đến với bài viết về xem tử vi năm Tân Sửu 2021. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau xem xét ba phần về tử vi năm Tân Sửu 2021, và tìm hiểu thêm về các yếu tố quan trọng như sao Hạn, Tam Tài, Kim Lâu, Hoàng Ốc. Bài viết được biên soạn bởi chùa Khánh Anh và Vương Dung Cơ, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tử vi năm Tân Sửu 2021.

Tử Vi Chùa Khánh Anh Năm Tân Sửu 2021

Trước hết, chúng ta sẽ xem xét tử vi năm Tân Sửu 2021 do chùa Khánh Anh biên soạn.

TUỔI

 • Nam mạng:

  • Tý: Bính Tý 26 tuổi, Giáp Tý 38 tuổi, Nhâm Tý 50 tuổi, Canh Tý 62 tuổi.
  • Sửu: Đinh Sửu 25 tuổi, Ất Sửu 37 tuổi, Quý Sửu 49 tuổi, Tân Sửu 61 tuổi.
  • Dần: Mậu Dần 24 tuổi, Bính Dần 36 tuổi, Giáp Dần 48 tuổi, Nhâm Dần 60 tuổi.
  • Mẹo: Đinh Mẹo 35 tuổi, Ất Mẹo 47 tuổi, Quý Mẹo 59 tuổi, Kỷ Mẹo 23 tuổi.
  • Thìn: Canh Thìn 22 tuổi, Mậu Thìn 34 tuổi, Bính Thìn 46 tuổi, Giáp Thìn 58 tuổi.
  • Tỵ: Tân Tỵ 21 tuổi, Kỷ Tỵ 33 tuổi, Đinh Tỵ 45 tuổi, Ất Tỵ 57 tuổi.
  • Ngọ: Nhâm Ngọ 20 tuổi, Canh Ngọ 32 tuổi, Mậu Ngọ 44 tuổi, Bính Ngọ 56 tuổi.
  • Mùi: Qúy Mùi 19 tuổi, Tân Mùi 31 tuổi, Kỷ Mùi 43 tuổi, Đinh Mùi 55 tuổi.
  • Thân: Giáp Thân 18 tuổi, Nhâm Thân 30 tuổi, Canh Thân 42 tuổi, Mậu Thân 54 tuổi.
  • Dậu: Ấ Dậu 17 tuổi, Quý Dậu 29 tuổi, Tân Dậu 41 tuổi, Kỷ Dậu 53 tuổi.
  • Tuất: Giáp Tuất 28 tuổi, Nhâm Tuất 40 tuổi, Canh Tuất 52 tuổi, Mậu Tuất 64 tuổi.
  • Hợi: Ất Hợi 27 tuổi, Quý Hợi 39 tuổi, Tân Hợi 51 tuổi, Kỷ Hợi 63 tuổi.
 • Nữ mạng:

  • Tý: Bính Tý - Tân Sửu 2021, Giáp Tý - Tân Sửu 2021, Nhâm Tý - Tân Sửu 2021, Canh Tý - Tân Sửu 2021.
  • Sửu: Đinh Sửu - Tân Sửu 2021, Ất Sửu - Tân Sửu 2021, Quý Sửu - Tân Sửu 2021, Tân Sửu - Tân Sửu 2021.
  • Dần: Mậu Dần - Tân Sửu 2021, Bính Dần - Tân Sửu 2021, Giáp Dần - Tân Sửu 2021, Nhâm Dần - Tân Sửu 2021.
  • Mẹo: Đinh Mẹo - Tân Sửu 2021, Ất Mẹo - Tân Sửu 2021, Quý Mẹo - Tân Sửu 2021, Kỷ Mẹo - Tân Sửu 2021.
  • Thìn: Canh Thìn - Tân Sửu 2021, Mậu Thìn - Tân Sửu 2021, Bính Thìn - Tân Sửu 2021, Giáp Thìn - Tân Sửu 2021.
  • Tỵ: Tân Tỵ - Tân Sửu 2021, Kỷ Tỵ - Tân Sửu 2021, Đinh Tỵ - Tân Sửu 2021, Ất Tỵ - Tân Sửu 2021.
  • Ngọ: Nhâm Ngọ - Tân Sửu 2021, Canh Ngọ - Tân Sửu 2021, Mậu Ngọ - Tân Sửu 2021, Bính Ngọ - Tân Sửu 2021.
  • Mùi: Qúy Mùi - Tân Sửu 2021, Tân Mùi - Tân Sửu 2021, Kỷ Mùi - Tân Sửu 2021, Đinh Mùi - Tân Sửu 2021.
  • Thân: Giáp Thân - Tân Sửu 2021, Nhâm Thân - Tân Sửu 2021, Canh Thân - Tân Sửu 2021, Mậu Thân - Tân Sửu 2021.
  • Dậu: Ấ Dậu - Tân Sửu 2021, Quý Dậu - Tân Sửu 2021, Tân Dậu - Tân Sửu 2021, Kỷ Dậu - Tân Sửu 2021.
  • Tuất: Giáp Tuất - Tân Sửu 2021, Nhâm Tuất - Tân Sửu 2021, Canh Tuất - Tân Sửu 2021, Mậu Tuất - Tân Sửu 2021.
  • Hợi: Ất Hợi - Tân Sửu 2021, Quý Hợi - Tân Sửu 2021, Tân Hợi - Tân Sửu 2021, Kỷ Hợi - Tân Sửu 2021.

Thái Ất Tử Vi Năm Tân Sửu 2021

Tiếp theo, chúng ta sẽ xem xét tử vi năm Tân Sửu 2021 from Vương Dung Cơ.

Tuổi Năm Sinh Nam mạng Nữ mạng
1960 Canh Tý Canh Tý
Sửu 1972 Nhâm Tý Nhâm Tý
Dần 1984 Giáp Dần Giáp Dần
Mão 1996 Bính Mão Bính Mão
Thìn 2008 Mậu Thìn Mậu Thìn
Tỵ 1961 Tân Tỵ Tân Tỵ
Ngọ 1973 Quí Ngọ Quí Ngọ
Mùi 1985 Ất Mùi Ất Mùi
Thân 1997 Đinh Thân Đinh Thân
Dậu 2009 Kỷ Dậu Kỷ Dậu
Tuất 1962 Nhâm Tuất Nhâm Tuất
Hợi 1974 Giáp Hợi Giáp Hợi

Tử Vi Tổng Quát Năm Tân Sửu 2021

Cuối cùng, chúng ta sẽ xem xét tử vi tổng quát năm Tân Sửu 2021.

Từng năm sinh Nam mạng Nữ mạng
1950 Canh Dần Canh Dần
1951 Tân Mão Tân Mão
1952 Nhâm Thìn Nhâm Thìn
1953 Quý Tỵ Quý Tỵ
1954 Giáp Ngọ Giáp Ngọ
1955 Ất Mùi Ất Mùi
1956 Bính Thân Bính Thân
1957 Đinh Dậu Đinh Dậu
1958 Mậu Tuất Mậu Tuất
1959 Kỷ Hợi Kỷ Hợi
1960 Canh Tý Canh Tý
1961 Tân Sửu Tân Sửu
1962 Nhâm Dần Nhâm Dần
1963 Quý Mão Quý Mão
1964 Giáp Thìn Giáp Thìn
1965 Ất Tỵ Ất Tỵ
1966 Bính Ngọ Bính Ngọ
1967 Đinh Mùi Đinh Mùi
1968 Mậu Thân Mậu Thân
1969 Kỷ Dậu Kỷ Dậu
1970 Canh Tuất Canh Tuất
1971 Tân Hợi Tân Hợi
1972 Nhâm Tý Nhâm Tý
1973 Quý Sửu Quý Sửu
1974 Giáp Dần Giáp Dần
1975 Ất Mão Ất Mão
1976 Bính Thìn Bính Thìn
1977 Đinh Tỵ Đinh Tỵ
1978 Mậu Ngọ Mậu Ngọ
1979 Kỷ Mùi Kỷ Mùi
1980 Canh Thân Canh Thân
1981 Tân Dậu Tân Dậu
1982 Nhâm Tuất Nhâm Tuất
1983 Quý Hợi Quý Hợi
1984 Giáp Tý Giáp Tý
1985 Ất Sửu Ất Sửu
1986 Bính Dần Bính Dần
1987 Đinh Mão Đinh Mão
1988 Mậu Thìn Mậu Thìn
1989 Kỷ Tỵ Kỷ Tỵ
1990 Canh Ngọ Canh Ngọ
1991 Tân Mùi Tân Mùi
1992 Nhâm Thân Nhâm Thân
1993 Quý Dậu Quý Dậu
1994 Giáp Tuất Giáp Tuất
1995 Ất Hợi Ất Hợi
1996 Bính Tý Bính Tý
1997 Đinh Sửu Đinh Sửu
1998 Mậu Dần Mậu Dần
1999 Kỷ Mão Kỷ Mão
2000 Canh Thìn Canh Thìn
2001 Tân Tỵ Tân Tỵ
2002 Nhâm Ngọ Nhâm Ngọ
2003 Quý Mùi Quý Mùi
2004 Giáp Thân Giáp Thân
2005 Ất Dậu Ất Dậu
2006 Bính Tuất Bính Tuất
2007 Đinh Hợi Đinh Hợi
2008 Mậu Tý Mậu Tý
2009 Kỷ Sửu Kỷ Sửu

Để có thông tin chi tiết hơn về các vấn đề và yếu tố mang tính quyết định trong cuộc sống của bạn, hãy cùng tham khảo các phần xem tử vi năm Tân Sửu 2021 từ chùa Khánh Anh và Vương Dung Cơ.

Xem So Luot Thai At tu vi - Tu vi chua Khanh Anh nam Tan Suu 2021 Ảnh minh họa từ bài viết gốc.

Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tử vi năm Tân Sửu 2021 và các yếu tố quan trọng liên quan đến cuộc sống của bạn. Chúc bạn có một năm mới thành công và may mắn!

1