Xem Ngày Lắp Cửa Chính - Để Chọn Ngày Tốt Dựng Cổng

Khi xây dựng nhà, việc lắp cửa chính là một trong những công việc quan trọng nhất. Theo quan niệm dân gian, cửa nhà chính là nơi mang tài lộc, vận may đến cho gia...

Xem ngày lắp cửa chính - Chọn ngày tốt dựng cổng

Khi xây dựng nhà, việc lắp cửa chính là một trong những công việc quan trọng nhất. Theo quan niệm dân gian, cửa nhà chính là nơi mang tài lộc, vận may đến cho gia đình. Nếu lắp cửa vào ngày tốt, tháng tốt, gia đình sẽ gặp nhiều điều may mắn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách xem ngày đẹp để lắp cửa. Trong bài viết này, chúng tôi xin giới thiệu danh sách ngày tốt để lắp cửa trong năm 2022. Mời bạn đọc tham khảo!

Ngày Tốt Tháng 1

Thứ Dương lịch Âm lịch
7 01/01/2022 29/11/2021
2 02/01/2022 30/11/2021
3 03/01/2022 01/12/2021
7 08/01/2022 06/12/2021
5 09/01/2022 07/12/2021
6 13/01/2022 11/12/2021
7 14/01/2022 12/12/2021
4 15/01/2022 13/12/2021
5 19/01/2022 17/12/2021
6 20/01/2022 18/12/2021
3 21/01/2022 19/12/2021
4 25/01/2022 23/12/2021
7 26/01/2022 24/12/2021
2 30/01/2022 28/12/2021
1 31/01/2022 29/12/2021

Ngày Tốt Tháng 2

Thứ Dương lịch Âm lịch
3 01/02/2022 01/01/2022
4 02/02/2022 02/01/2022
5 03/02/2022 03/01/2022
2 07/02/2022 07/01/2022
3 08/02/2022 08/01/2022
7 12/02/2022 12/01/2022
1 13/02/2022 13/01/2022
2 14/02/2022 14/01/2022
6 18/02/2022 18/01/2022
7 19/02/2022 19/01/2022
1 20/02/2022 20/01/2022
5 24/02/2022 24/01/2022
6 25/02/2022 25/01/2022

Ngày Tốt Tháng 3

Thứ Dương lịch Âm lịch
3 01/03/2022 29/01/2022
4 02/03/2022 30/01/2022
5 03/03/2022 01/02/2022
6 04/03/2022 02/02/2022
3 08/03/2022 06/02/2022
4 09/03/2022 07/02/2022
7 13/03/2022 11/02/2022
2 14/03/2022 12/02/2022
3 15/03/2022 13/02/2022
7 19/03/2022 17/02/2022
1 20/03/2022 18/02/2022
2 21/03/2022 19/02/2022
6 25/03/2022 23/02/2022
7 26/03/2022 24/02/2022
4 30/03/2022 28/02/2022
5 31/03/2022 29/02/2022

Ngày Tốt Tháng 4

Thứ Dương lịch Âm lịch
6 01/04/2022 01/03/2022
7 02/04/2022 02/03/2022
1 03/04/2022 03/03/2022
6 08/04/2022 08/03/2022
3 12/04/2022 12/03/2022
4 13/04/2022 13/03/2022
5 14/04/2022 14/03/2022
2 18/04/2022 18/03/2022
3 19/04/2022 19/03/2022
4 20/04/2022 20/03/2022
7 24/04/2022 24/03/2022
2 25/04/2022 25/03/2022
6 29/04/2022 29/03/2022
7 30/04/2022 30/03/2022

Ngày Tốt Tháng 5

Thứ Dương lịch Âm lịch
1 01/05/2022 01/04/2022
2 02/05/2022 02/04/2022
6 06/05/2022 06/04/2022
7 07/05/2022 07/04/2022
4 11/05/2022 11/04/2022
5 12/05/2022 12/04/2022
6 13/05/2022 13/04/2022
3 17/05/2022 17/04/2022
4 18/05/2022 18/04/2022
5 19/05/2022 19/04/2022
2 23/05/2022 23/04/2022
3 24/05/2022 24/04/2022
7 28/05/2022 28/04/2022
1 29/05/2022 29/04/2022
2 30/05/2022 01/05/2022
3 31/05/2022 02/05/2022

Ngày Tốt Tháng 6

Thứ Dương lịch Âm lịch
4 01/06/2022 03/05/2022
7 05/06/2022 07/05/2022
6 10/06/2022 12/05/2022
7 11/06/2022 13/05/2022
7 12/06/2022 14/05/2022
1 13/06/2022 15/05/2022
6 17/06/2022 18/05/2022
7 18/06/2022 19/05/2022
4 22/06/2022 22/05/2022
5 23/06/2022 23/05/2022
2 27/06/2022 27/05/2022
3 28/06/2022 28/05/2022

Ngày Tốt Tháng 7

Thứ Dương lịch Âm lịch
6 01/07/2022 03/06/2022
3 05/07/2022 07/06/2022
4 06/07/2022 08/06/2022
7 10/07/2022 12/06/2022
2 11/07/2022 13/06/2022
3 12/07/2022 14/06/2022
7 16/07/2022 18/06/2022
1 17/07/2022 19/06/2022
2 18/07/2022 20/06/2022
6 22/07/2022 24/06/2022
7 23/07/2022 25/06/2022
4 27/07/2022 29/06/2022
5 28/07/2022 30/06/2022
6 29/07/2022 01/07/2022
7 30/07/2022 02/07/2022

Ngày Tốt Tháng 8

Thứ Dương lịch Âm lịch
4 03/08/2022 06/07/2022
5 04/08/2022 07/07/2022
2 08/08/2022 11/07/2022
3 09/08/2022 12/07/2022
4 10/08/2022 13/07/2022
7 14/08/2022 17/07/2022
2 15/08/2022 18/07/2022
3 16/08/2022 19/07/2022
7 20/08/2022 23/07/2022
1 21/08/2022 24/07/2022
2 22/08/2022 25/07/2022
6 25/08/2022 28/07/2022
7 26/08/2022 29/07/2022
4 30/08/2022 01/08/2022
5 31/08/2022 02/08/2022

Ngày Tốt Tháng 9

Thứ Dương lịch Âm lịch
6 02/09/2022 07/08/2022
7 03/09/2022 08/08/2022
4 07/09/2022 12/08/2022
5 08/09/2022 13/08/2022
6 09/09/2022 14/08/2022
3 13/09/2022 18/08/2022
4 14/09/2022 19/08/2022
5 15/09/2022 20/08/2022
2 19/09/2022 24/08/2022
3 20/09/2022 25/08/2022
7 24/09/2022 29/08/2022
1 25/09/2022 30/08/2022
2 26/09/2022 01/09/2022
3 27/09/2022 02/09/2022

Ngày Tốt Tháng 10

Thứ Dương lịch Âm lịch
7 01/10/2022 06/09/2022
1 02/10/2022 07/09/2022
5 06/10/2022 11/09/2022
6 07/10/2022 12/09/2022
7 08/10/2022 13/09/2022
4 12/10/2022 17/09/2022
5 13/10/2022 18/09/2022
6 14/10/2022 19/09/2022
3 18/10/2022 23/09/2022
4 19/10/2022 24/09/2022
7 23/10/2022 28/09/2022
2 24/10/2022 29/09/2022
3 25/10/2022 01/10/2022
4 26/10/2022 02/10/2022
5 27/10/2022 03/10/2022
2 31/10/2022 07/10/2022

Ngày Tốt Tháng 11

Thứ Dương lịch Âm lịch
3 01/11/2022 08/10/2022
7 05/11/2022 12/10/2022
1 06/11/2022 13/10/2022
2 07/11/2022 14/10/2022
6 11/11/2022 18/10/2022
7 12/11/2022 19/10/2022
1 13/11/2022 20/10/2022
5 17/11/2022 24/10/2022
6 18/11/2022 25/10/2022
3 22/11/2022 29/10/2022
4 23/11/2022 30/10/2022
5 24/11/2022 01/11/2022
6 25/11/2022 02/11/2022
3 29/11/2022 06/11/2022
4 30/11/2022 07/11/2022

Ngày Tốt Tháng 12

Thứ Dương lịch Âm lịch
7 04/12/2022 11/11/2022
2 05/12/2022 12/11/2022
3 06/12/2022 13/11/2022
7 10/12/2022 17/11/2022
1 11/12/2022 18/11/2022
2 12/12/2022 19/11/2022
6 16/12/2022 23/11/2022
7 17/12/2022 24/11/2022
4 21/12/2022 28/11/2022
5 22/12/2022 29/11/2022
6 23/12/2022 01/12/2022
7 24/12/2022 02/12/2022
1 25/12/2022 03/12/2022
5 29/12/2022 07/12/2022
6 30/12/2022 08/12/2022

Dựng cửa chính có cần xem ngày hay không?

Việc chọn ngày tốt để làm công việc quan trọng đã được truyền từ đời ngoại và vẫn được truyền lại cho đến ngày nay. Xem ngày tốt để lắp cửa chính cho ngôi nhà cũng được mọi người coi trọng hơn cả. Bởi vì cửa chính là nơi mỗi ngày gia đình ra vào, đánh dấu sự khởi đầu của mỗi ngày mới.

Lựa chọn ngày tốt để lắp cửa nhà sẽ mang lại nhiều ý nghĩa cho cuộc sống của gia chủ. Chẳng hạn như:

  • Giúp gia đình sống trong môi trường êm ấm, sung túc, hòa thuận, yên vui, hạnh phúc.
  • Kích hoạt may mắn, mang tài lộc về cho gia chủ.
  • Tốt cho làm ăn buôn bán, kinh doanh, và mọi sự thuận lợi.

Hơn nữa, chọn ngày tốt còn giúp tránh các ngày xấu. Nhờ vậy, gia chủ có thể tránh được những điều không may, những trở ngại trong cuộc sống và hóa giải những khó khăn trong ngôi nhà.

Văn hóa tín ngưỡng chọn ngày đẹp, giờ đẹp đã tồn tại trong tiềm thức của người Việt. Mặc dù không bắt buộc nhưng đa số mọi người đều chọn ngày khi làm những việc quan trọng vì "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Nên tuân theo những quy luật của tâm linh, tránh ngày xấu, chọn giờ Hoàng Đạo.

Xem ngày lắp cửa chính - Chọn ngày tốt dựng cổng

(Cửa chính ảnh hưởng rất lớn tới phong thủy của ngôi nhà)

Cách chọn ngày tốt lắp cửa chính

Xem ngày tốt lắp cửa chính để gặp may mắn, thuận lợi

Chọn ngày đẹp có sao tốt chiếu

Người xưa coi trọng những ngày có sao tốt chiếu bởi vì những ngày này được cho là đem lại điều tốt đẹp, vượng khí gia tăng. Vì vậy, mọi công việc thực hiện vào những ngày này được coi là thành công và may mắn.

Một số sao tốt chiếu mà bạn nên lựa chọn là:

  • Sao Nguyệt Không: Tốt cho khởi đầu công việc mới, lắp cửa vào ngày này sẽ thuận lợi về kinh doanh, tiền bạc.
  • Sao Thiên Phúc: Mang tài lộc và bình an đến cho gia đình.
  • Sao Nguyệt Tài: Con cháu trong nhà thành đạt, gia đình có quyền lực, vượng khí dồi dào, phúc đức gia tăng.
  • Sao Dịch Nhật: Rước tài lộc vào nhà, cuộc sống sung túc, hạnh phúc và hòa thuận.
  • Sao Sinh Khí: Hóa giải những điều không tốt trong phong thủy nhà ở, giúp ngôi nhà trở nên ấm cúng, vượng khí tốt, mọi người có thể phát triển và thành công trong công việc.

Chọn ngày hợp tuổi, tránh ngày xung tuổi gia chủ

Sau khi chọn được những ngày có sao tốt chiếu, bạn cần lựa chọn ngày hợp/khắc với tuổi gia chủ. Nếu chọn ngày xung, có thể gặp khó khăn và bất lợi. Trong khi đó, nếu chọn ngày hợp tuổi, may mắn và tài lộc sẽ đến với gia đình.

Để xác định ngày hợp/khắc với tuổi gia chủ, cần dựa vào Ngũ hành - Thiên chi - Địa can.

Ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Tương sinh: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc. Tương khắc: Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy. Gia chủ cần tránh khắc với ngày. Ví dụ: Nếu gia chủ mệnh Thủy, nên tránh lắp cửa vào ngày mệnh Hỏa, Thổ.

Thiên can: Canh, Tân, Nhâm, Quý, Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ. Thiên can của ngày không nên xung khắc với thiên can của tuổi gia chủ. Ví dụ: Nếu tuổi gia chủ là Canh, nên tránh lắp cửa vào ngày Tân và Kỷ.

Địa chi: Địa chi của ngày không nên xung khắc với địa chi của tuổi.

Ngoài ra, cần tránh các cặp lục xung, lục phá, lục hại của Địa chi.

Chọn giờ Hoàng Đạo lắp cửa chính

Việc chọn giờ Hoàng Đạo hợp với tuổi gia chủ là quy tắc cuối cùng và quan trọng nhất mà bạn nên lưu ý. Nếu không thể chọn ngày đẹp, bạn có thể cải thiện bằng cách chọn giờ Hoàng Đạo. Giờ tốt hợp tuổi không chỉ mang lại may mắn mà còn hóa giải những điều không tốt và xung khắc.

Với những nguyên tắc trên, bạn có thể chọn ngày tốt để lắp cửa chính cho ngôi nhà của mình. Hy vọng rằng việc này sẽ mang lại điều tốt đẹp và may mắn cho gia đình bạn.

Dịch bởi: AI Language Model

1