Xem Ngày Đặt Bếp - Đón Tài Lộc Với Ngày Tốt

Xem ngày đẹp là một trong những phong tục tập quán lâu đời của người dân Việt. Mỗi khi tiến hành công việc trọng đại như cưới xin, làm nhà, xuất hành,.. mọi người đều...

xem ngay dat bep

Xem ngày đẹp là một trong những phong tục tập quán lâu đời của người dân Việt. Mỗi khi tiến hành công việc trọng đại như cưới xin, làm nhà, xuất hành,.. mọi người đều xem ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc.

Vậy việc đặt bếp có cần xem ngày không? Trong ngôi nhà, bếp rất được xem trọng và được cho là nơi gìn giữ tổ ấm của mỗi gia đình. Bước vào một căn nhà, đôi khi chỉ cần nhìn vào bếp sẽ biết được cách sinh hoạt của gia đình và biết được người nội trợ có khéo léo hay không.

Bếp có vai trò quan trọng như vậy nên trước khi tiến hành đặt bếp, các gia chủ thường xem ngày đẹp để công việc tiến hành thuận lợi. Hơn nữa, nhiều người tin rằng việc chọn ngày tốt sẽ mang tới:

  • May mắn, thành công, những điều tốt đẹp đối với những thành viên trong gia đình.
  • Gia đạo yên vui, hòa hợp, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, thành đạt.
  • Công việc tiến triển thuận lợi, cuộc sống dư giả, an nhàn, bình yên, vạn sự như ý.

Danh sách các ngày tốt để đặt bếp trong năm 2022

Ngày Tốt Tháng 1 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 7 | 01/01/2022 | 29/11/2021 | Xem Cn | 02/01/2022 | 30/11/2021 | Xem 5 | 06/01/2022 | 04/12/2021 | Xem 6 | 07/01/2022 | 05/12/2021 | Xem 3 | 11/01/2022 | 09/12/2021 | Xem 4 | 12/01/2022 | 10/12/2021 | Xem Cn | 16/01/2022 | 14/12/2021 | Xem 2 | 17/01/2022 | 15/12/2021 | Xem 3 | 18/01/2022 | 16/12/2021 | Xem 5 | 20/01/2022 | 18/12/2021 | Xem 6 | 21/01/2022 | 19/12/2021 | Xem 7 | 22/01/2022 | 20/12/2021 | Xem Cn | 30/01/2022 | 28/12/2021 | Xem 2 | 31/01/2022 | 29/12/2021 | Xem

Ngày Tốt Tháng 2 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 3 | 08/02/2022 | 08/01/2022 | Xem 6 | 11/02/2022 | 11/01/2022 | Xem Cn | 27/02/2022 | 27/01/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 3 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 3 | 01/03/2022 | 29/01/2022 | Xem 4 | 02/03/2022 | 30/01/2022 | Xem 5 | 03/03/2022 | 01/02/2022 | Xem 2 | 07/03/2022 | 05/02/2022 | Xem 3 | 08/03/2022 | 06/02/2022 | Xem 7 | 12/03/2022 | 10/02/2022 | Xem Cn | 13/03/2022 | 11/02/2022 | Xem 5 | 17/03/2022 | 15/02/2022 | Xem 6 | 18/03/2022 | 16/02/2022 | Xem 7 | 19/03/2022 | 17/02/2022 | Xem 2 | 21/03/2022 | 19/02/2022 | Xem 3 | 22/03/2022 | 20/02/2022 | Xem 4 | 23/03/2022 | 21/02/2022 | Xem 5 | 31/03/2022 | 29/02/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 4 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 6 | 01/04/2022 | 01/03/2022 | Xem 7 | 09/04/2022 | 09/03/2022 | Xem 3 | 12/04/2022 | 12/03/2022 | Xem 5 | 28/04/2022 | 28/03/2022 | Xem 7 | 30/04/2022 | 30/03/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 5 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- Cn | 01/05/2022 | 01/04/2022 | Xem 2 | 02/05/2022 | 02/04/2022 | Xem 6 | 06/05/2022 | 06/04/2022 | Xem 7 | 07/05/2022 | 07/04/2022 | Xem 4 | 11/05/2022 | 11/04/2022 | Xem 5 | 12/05/2022 | 12/04/2022 | Xem 2 | 16/05/2022 | 16/04/2022 | Xem 3 | 17/05/2022 | 17/04/2022 | Xem 4 | 18/05/2022 | 18/04/2022 | Xem 6 | 20/05/2022 | 20/04/2022 | Xem 7 | 21/05/2022 | 21/04/2022 | Xem Cn | 22/05/2022 | 22/04/2022 | Xem 2 | 30/05/2022 | 01/05/2022 | Xem 3 | 31/05/2022 | 02/05/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 6 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 4 | 08/06/2022 | 10/05/2022 | Xem 7 | 11/06/2022 | 13/05/2022 | Xem 2 | 27/06/2022 | 29/05/2022 | Xem 4 | 29/06/2022 | 01/06/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 7 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 6 | 01/07/2022 | 03/06/2022 | Xem 3 | 05/07/2022 | 07/06/2022 | Xem 4 | 06/07/2022 | 08/06/2022 | Xem Cn | 10/07/2022 | 12/06/2022 | Xem 2 | 11/07/2022 | 13/06/2022 | Xem 6 | 15/07/2022 | 17/06/2022 | Xem 7 | 16/07/2022 | 18/06/2022 | Xem Cn | 17/07/2022 | 19/06/2022 | Xem 3 | 19/07/2022 | 21/06/2022 | Xem 4 | 20/07/2022 | 22/06/2022 | Xem 5 | 21/07/2022 | 23/06/2022 | Xem 6 | 29/07/2022 | 01/07/2022 | Xem 7 | 30/07/2022 | 02/07/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 8 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- Cn | 07/08/2022 | 10/07/2022 | Xem 4 | 10/08/2022 | 13/07/2022 | Xem 6 | 26/08/2022 | 29/07/2022 | Xem Cn | 28/08/2022 | 02/08/2022 | Xem 2 | 29/08/2022 | 03/08/2022 | Xem 3 | 30/08/2022 | 04/08/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 9 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 7 | 03/09/2022 | 08/08/2022 | Xem Cn | 04/09/2022 | 09/08/2022 | Xem 5 | 08/09/2022 | 13/08/2022 | Xem 6 | 09/09/2022 | 14/08/2022 | Xem 3 | 13/09/2022 | 18/08/2022 | Xem 4 | 14/09/2022 | 19/08/2022 | Xem 5 | 15/09/2022 | 20/08/2022 | Xem 7 | 17/09/2022 | 22/08/2022 | Xem Cn | 18/09/2022 | 23/08/2022 | Xem 2 | 19/09/2022 | 24/08/2022 | Xem 3 | 27/09/2022 | 02/09/2022 | Xem 4 | 28/09/2022 | 03/09/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 10 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 5 | 06/10/2022 | 11/09/2022 | Xem Cn | 09/10/2022 | 14/09/2022 | Xem 3 | 25/10/2022 | 01/10/2022 | Xem 5 | 27/10/2022 | 03/10/2022 | Xem 6 | 28/10/2022 | 04/10/2022 | Xem 7 | 29/10/2022 | 05/10/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 11 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 4 | 02/11/2022 | 09/10/2022 | Xem 5 | 03/11/2022 | 10/10/2022 | Xem 2 | 07/11/2022 | 14/10/2022 | Xem 3 | 08/11/2022 | 15/10/2022 | Xem 7 | 12/11/2022 | 19/10/2022 | Xem Cn | 13/11/2022 | 20/10/2022 | Xem 2 | 14/11/2022 | 21/10/2022 | Xem 4 | 16/11/2022 | 23/10/2022 | Xem 5 | 17/11/2022 | 24/10/2022 | Xem 6 | 18/11/2022 | 25/10/2022 | Xem 7 | 26/11/2022 | 03/11/2022 | Xem Cn | 27/11/2022 | 04/11/2022 | Xem

Ngày Tốt Tháng 12 Thứ | Dương lịch | Âm lịch | Chi tiết --- | --- | --- | --- 2 | 05/12/2022 | 12/11/2022 | Xem 5 | 08/12/2022 | 15/11/2022 | Xem 7 | 24/12/2022 | 02/12/2022 | Xem 2 | 26/12/2022 | 04/12/2022 | Xem 3 | 27/12/2022 | 05/12/2022 | Xem 4 | 28/12/2022 | 06/12/2022 | Xem

Xem ngày đặt bếp cần chú ý điều gì?

Thời xa xưa, việc chọn ngày tốt khá phức tạp và không phải ai cũng làm được. Ngày nay, với sự xuất hiện phổ biến của các phần mềm tra cứu Lịch Vạn Niên, việc xem ngày lành tháng tốt đã đơn giản hơn, mọi người đều có thể tự tra cứu. Tuy nhiên nhiều khi vẫn mất thời gian và dễ nhầm lẫn.

xem ngay dat bep

Trong quá trình tra cứu ngày đặt bếp, bạn đọc cần phải lưu ý tới một số điều sau đây.

Chọn ngày đẹp có sao tốt chiếu mệnh

Những ngày đẹp là ngày có sao tốt chiếu xuống, vạn vật đều tốt lành. Vì vậy tiến hành đặt bếp hay làm các công việc trọng đại trong ngày này thì gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

Mỗi tháng sẽ có những ngày tốt dựa theo lịch vạn niên. Việc tra cứu rất đơn giản, chỉ cần có một cuốn lịch, bạn sẽ nắm được những ngày đẹp trong một tháng. Tuy nhiên nếu dừng lại ở đây thì vẫn chưa đủ, còn rất nhiều yếu tố khác nữa như giờ Hoàng Đạo, ngày hợp tuổi gia chủ.

Chọn ngày tốt hợp tuổi với gia chủ

Đây được xem là yếu tố quan trọng mà bạn cần đặc biệt quan tâm khi chọn ngày đặt bếp. Nếu như chọn ngày đẹp có sao tốt chiếu mệnh, bạn chỉ cần cuốn lịch vạn sự là đủ thì chọn ngày hợp tuổi đòi hỏi bạn phải có kiến thức về ngũ hành, tuổi, cung mệnh nhiều hơn.

Chẳng hạn trong một tháng có nhiều ngày đẹp, nhưng trong đó không phải ngày nào cũng hợp tuổi gia chủ. Nếu lựa chọn ngày khắc tuổi thì sẽ không mang nhiều ý nghĩa. Còn nếu chọn ngày đẹp lại hợp tuổi gia chủ thì lại càng thêm tốt đẹp, may mắn được nhân lên bội phần.

Muốn chọn được ngày tốt hợp tuổi thì đầu tiên cần xác định được tuổi, cung mệnh, niên mệnh của gia chủ. Sau đó dựa vào thuyết âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc để đối chiếu với mệnh của ngày hôm đó.

Ví dụ gia chủ tuổi Mậu Dần, mệnh Thành Đầu Thổ thì chọn ngày mệnh Hỏa hoặc Kim sẽ tốt.

Chọn giờ Hoàng Đạo trong ngày

Trong một ngày sẽ có những khung giờ Hoàng Đạo (giờ tốt) để tiến hành công việc. Trong trường hợp gia chủ không chọn được ngày đẹp thì có thể chọn một ngày bình thường, và tiến hành đặt bếp vào giờ Hoàng Đạo. Như vậy sẽ hóa giải được những điều khó khăn, mọi việc diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Tránh ngày xấu, giờ xấu

Ngày xấu, giờ xấu sẽ ảnh hưởng không ít tới vận may tài lộc của gia đình. Khi đặt bếp cần tránh những ngày như: Ngày sát chủ, ngày Nguyệt Kỵ, Tam Nương,...

Lưu ý quan trọng khi xem ngày đặt bếp

Chọn ngày tốt đặt bếp sẽ dựa vào tuổi của gia chủ. Người xưa quan niệm rằng, đặt bếp phải tránh những năm gia chủ tuổi Kim Lâu, Hoang Ốc, Tam Tai. Nếu tuổi phạm một trong 3 điều này thì phải rời sang năm khác, hoặc mượn tuổi của người khác để đặt bếp.

Tuổi Kim Lâu là những năm tuổi 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75.

Tuổi Hoang Ốc là những năm: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Tuổi Tam Tai:

  • Gia chủ tuổi Thân, Tý, Thìn bị hạn tam tai trong các năm Dần, Mão, Thìn.
  • Gia chủ tuổi Dần, Ngọ, Tuất bị hạn tam tai trong các năm Thân, Dậu, Tuất..
  • Gia chủ tuổi Hợi, Mão, Mùi bị hạn tam tai trong các năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
  • Gia chủ tuổi Tỵ, Dậu, Sửu bị hạn tam tai trong các năm Hợi, Tý, Sửu.

Vậy tóm tắt lại những nguyên tắc ở trên, để chọn ngày tốt đặt bếp, bạn đọc cần chú ý tới tuổi, cung mệnh, ngày Hoàng Đạo, giờ tốt.

1