Bảng tính tuổi của năm sinh: Tra cứu tuổi dương lịch và âm lịch

Hôm nay, Miendiaoc.vn sẽ chia sẻ với các bạn bảng tính tuổi của các năm sinh từ 1990 đến 2022. Bạn sẽ không chỉ biết được tuổi dương lịch mà còn tuổi âm lịch, giúp...

Năm nay bao nhiêu tuổi Hôm nay, Miendiaoc.vn sẽ chia sẻ với các bạn bảng tính tuổi của các năm sinh từ 1990 đến 2022. Bạn sẽ không chỉ biết được tuổi dương lịch mà còn tuổi âm lịch, giúp bạn tra cứu thuận tiện hơn. Bài viết này sẽ liên tục được cập nhật để đảm bảo tính xác thực và nhất quán, giúp bạn dễ dàng xem tử vi và tính toán số mệnh trong năm nay và những năm tới.

Tuổi của các năm sinh

Trước khi chúng ta đi vào các tuổi của từng năm sinh, hãy xem qua một số thông tin quan trọng.

 • Sinh năm 1990: Tuổi âm lịch 33 tuổi, tuổi dương lịch 32 tuổi.
 • Sinh năm 1994: Tuổi âm lịch 29 tuổi, tuổi dương lịch 28 tuổi.
 • Sinh năm 1979: Tuổi âm lịch 44 tuổi, tuổi dương lịch 43 tuổi.
 • Sinh năm 1992: Tuổi âm lịch 31 tuổi, tuổi dương lịch 30 tuổi.
 • Sinh năm 1989: Tuổi âm lịch 34 tuổi, tuổi dương lịch 33 tuổi.
 • Sinh năm 1995: Tuổi âm lịch 28 tuổi, tuổi dương lịch 27 tuổi.
 • Sinh năm 1991: Tuổi âm lịch 32 tuổi, tuổi dương lịch 31 tuổi.
 • Sinh năm 1999: Tuổi âm lịch 24 tuổi, tuổi dương lịch 23 tuổi.
 • Sinh năm 2001: Tuổi âm lịch 22 tuổi, tuổi dương lịch 21 tuổi.
 • Sinh năm 2000: Tuổi âm lịch 23 tuổi, tuổi dương lịch 22 tuổi.
 • Sinh năm 1993: Tuổi âm lịch 30 tuổi, tuổi dương lịch 29 tuổi.
 • Sinh năm 1988: Tuổi âm lịch 35 tuổi, tuổi dương lịch 34 tuổi.
 • Sinh năm 1962: Tuổi âm lịch 61 tuổi, tuổi dương lịch 60 tuổi.

Năm 2022 này bạn bao nhiêu tuổi?

Dưới đây là bảng tính tuổi của năm 2022 để bạn dễ dàng xem tuổi của mình.

Năm sinh Tuổi âm lịch Tuổi dương lịch
2022 1 tuổi 0 tuổi
2021 2 tuổi 1 tuổi
2020 3 tuổi 2 tuổi
2019 4 tuổi 3 tuổi
2018 5 tuổi 4 tuổi
2017 6 tuổi 5 tuổi
2016 7 tuổi 6 tuổi
2015 8 tuổi 7 tuổi
2014 9 tuổi 8 tuổi
2013 10 tuổi 9 tuổi
2012 11 tuổi 10 tuổi
2011 12 tuổi 11 tuổi
2010 13 tuổi 12 tuổi
2009 14 tuổi 13 tuổi
2008 15 tuổi 14 tuổi
2007 16 tuổi 15 tuổi
2006 17 tuổi 16 tuổi
2005 18 tuổi 17 tuổi
2004 19 tuổi 18 tuổi
2003 20 tuổi 19 tuổi
2002 21 tuổi 20 tuổi
2001 22 tuổi 21 tuổi
2000 23 tuổi 22 tuổi
1999 24 tuổi 23 tuổi
1998 25 tuổi 24 tuổi
1997 26 tuổi 25 tuổi
1996 27 tuổi 26 tuổi
1995 28 tuổi 27 tuổi
1994 29 tuổi 28 tuổi
1993 30 tuổi 29 tuổi
1992 31 tuổi 30 tuổi
1991 32 tuổi 31 tuổi
1990 33 tuổi 32 tuổi
1989 34 tuổi 33 tuổi
1988 35 tuổi 34 tuổi
1987 36 tuổi 35 tuổi
1986 37 tuổi 36 tuổi
1985 38 tuổi 37 tuổi
1984 39 tuổi 38 tuổi
1983 40 tuổi 39 tuổi
1982 41 tuổi 40 tuổi
1981 42 tuổi 41 tuổi
1980 43 tuổi 42 tuổi
1979 44 tuổi 43 tuổi
1978 45 tuổi 44 tuổi
1977 46 tuổi 45 tuổi
1976 47 tuổi 46 tuổi
1975 48 tuổi 47 tuổi
1974 49 tuổi 48 tuổi
1973 50 tuổi 49 tuổi
1972 51 tuổi 50 tuổi
1971 52 tuổi 51 tuổi
1970 53 tuổi 52 tuổi
1969 54 tuổi 53 tuổi
1968 55 tuổi 54 tuổi
1967 56 tuổi 55 tuổi
1966 57 tuổi 56 tuổi
1965 58 tuổi 57 tuổi
1964 59 tuổi 58 tuổi
1963 60 tuổi 59 tuổi
1962 61 tuổi 60 tuổi
1961 62 tuổi 61 tuổi
1960 63 tuổi 62 tuổi
1959 64 tuổi 63 tuổi
1958 65 tuổi 64 tuổi
1957 66 tuổi 65 tuổi
1956 67 tuổi 66 tuổi
1955 68 tuổi 67 tuổi
1954 69 tuổi 68 tuổi
1953 70 tuổi 69 tuổi
1952 71 tuổi 70 tuổi
1951 72 tuổi 71 tuổi
1950 73 tuổi 72 tuổi
1949 74 tuổi 73 tuổi
1948 75 tuổi 74 tuổi
1947 76 tuổi 75 tuổi
1946 77 tuổi 76 tuổi
1945 78 tuổi 77 tuổi
1944 79 tuổi 78 tuổi
1943 80 tuổi 79 tuổi
1942 81 tuổi 80 tuổi
1941 82 tuổi 81 tuổi
1940 83 tuổi 82 tuổi
1939 84 tuổi 83 tuổi
1938 85 tuổi 84 tuổi
1937 86 tuổi 85 tuổi
1936 87 tuổi 86 tuổi
1935 88 tuổi 87 tuổi
1934 89 tuổi 88 tuổi
1933 90 tuổi 89 tuổi
1932 91 tuổi 90 tuổi
1931 92 tuổi 91 tuổi
1930 93 tuổi 92 tuổi
1929 94 tuổi 93 tuổi
1928 95 tuổi 94 tuổi
1927 96 tuổi 95 tuổi
1926 97 tuổi 96 tuổi
1925 98 tuổi 97 tuổi
1924 99 tuổi 98 tuổi
1923 100 tuổi 99 tuổi
1922 101 tuổi 100 tuổi
1921 102 tuổi 101 tuổi
1920 104 tuổi 102 tuổi

Năm 2021 này bạn bao nhiêu tuổi?

Dưới đây là bảng tính tuổi của năm 2021 để bạn có thể xác định tuổi của mình.

Năm sinh Tuổi âm lịch Tuổi dương lịch
2021 1 tuổi 0 tuổi
2020 2 tuổi 1 tuổi
2019 3 tuổi 2 tuổi
2018 4 tuổi 3 tuổi
2017 5 tuổi 4 tuổi
2016 6 tuổi 5 tuổi
2015 7 tuổi 6 tuổi
2014 8 tuổi 7 tuổi
2013 9 tuổi 8 tuổi
2012 10 tuổi 9 tuổi
2011 11 tuổi 10 tuổi
2010 12 tuổi 11 tuổi
2009 13 tuổi 12 tuổi
2008 14 tuổi 13 tuổi
2007 15 tuổi 14 tuổi
2006 16 tuổi 15 tuổi
2005 17 tuổi 16 tuổi
2004 18 tuổi 17 tuổi
2003 19 tuổi 18 tuổi
2002 20 tuổi 19 tuổi
2001 21 tuổi 20 tuổi
2000 22 tuổi 21 tuổi
1999 23 tuổi 22 tuổi
1998 24 tuổi 23 tuổi
1997 25 tuổi 24 tuổi
1996 26 tuổi 25 tuổi
1995 27 tuổi 26 tuổi
1994 28 tuổi 27 tuổi
1993 29 tuổi 28 tuổi
1992 30 tuổi 29 tuổi
1991 31 tuổi 30 tuổi
1990 32 tuổi 31 tuổi
1989 33 tuổi 32 tuổi
1988 34 tuổi 33 tuổi
1987 35 tuổi 34 tuổi
1986 36 tuổi 35 tuổi
1985 37 tuổi 36 tuổi
1984 38 tuổi 37 tuổi
1983 39 tuổi 38 tuổi
1982 40 tuổi 39 tuổi
1981 41 tuổi 40 tuổi
1980 42 tuổi 41 tuổi
1979 43 tuổi 42 tuổi
1978 44 tuổi 43 tuổi
1977 45 tuổi 44 tuổi
1976 46 tuổi 45 tuổi
1975 47 tuổi 46 tuổi
1974 48 tuổi 47 tuổi
1973 49 tuổi 48 tuổi
1972 50 tuổi 49 tuổi
1971 51 tuổi 50 tuổi
1970 52 tuổi 51 tuổi
1969 53 tuổi 52 tuổi
1968 54 tuổi 53 tuổi
1967 55 tuổi 54 tuổi
1966 56 tuổi 55 tuổi
1965 57 tuổi 56 tuổi
1964 58 tuổi 57 tuổi
1963 59 tuổi 58 tuổi
1962 60 tuổi 59 tuổi
1961 61 tuổi 60 tuổi
1960 62 tuổi 61 tuổi
1959 63 tuổi 62 tuổi
1958 64 tuổi 63 tuổi
1957 65 tuổi 64 tuổi
1956 66 tuổi 65 tuổi
1955 67 tuổi 66 tuổi
1954 68 tuổi 67 tuổi
1953 69 tuổi 68 tuổi
1952 70 tuổi 69 tuổi
1951 71 tuổi 70 tuổi
1950 72 tuổi 71 tuổi
1949 73 tuổi 72 tuổi
1948 74 tuổi 73 tuổi
1947 75 tuổi 74 tuổi
1946 76 tuổi 75 tuổi
1945 77 tuổi 76 tuổi
1944 78 tuổi 77 tuổi
1943 79 tuổi 78 tuổi
1942 80 tuổi 79 tuổi
1941 81 tuổi 80 tuổi
1940 82 tuổi 81 tuổi
1939 83 tuổi 82 tuổi
1938 84 tuổi 83 tuổi
1937 85 tuổi 84 tuổi
1936 86 tuổi 85 tuổi
1935 87 tuổi 86 tuổi
1934 88 tuổi 87 tuổi
1933 89 tuổi 88 tuổi
1932 90 tuổi 89 tuổi
1931 91 tuổi 90 tuổi
1930 92 tuổi 91 tuổi
1929 93 tuổi 92 tuổi
1928 94 tuổi 93 tuổi
1927 95 tuổi 94 tuổi
1926 96 tuổi 95 tuổi
1925 97 tuổi 96 tuổi
1924 98 tuổi 97 tuổi
1923 99 tuổi 98 tuổi
1922 100 tuổi 99 tuổi
1921 101 tuổi 100 tuổi
1920 102 tuổi 101 tuổi

Vậy là Miendiaoc.vn đã cung cấp đến bạn bảng tính tuổi của tất cả các năm sinh từ năm 1990 đến năm 2020 theo cả dương lịch và âm lịch. Bạn có thể tham khảo và nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết. Tôi sẽ cố gắng hỗ trợ bạn một cách tận tâm nhất.

Bất động sản nổi bật Dự án New Galaxy Nha Trang được kết nối trực tiếp với đường Trần Phú, đảo Hòn Tre và khu đô thị Hòn Rớ. Với vị trí này, cư dân của New Galaxy Nha Trang chỉ mất vài phút để đến những địa điểm nổi tiếng như Vinpearl Nha Trang, Lầu Bảo Đại, Viện Hải Dương học, Cảng Nha Trang... Việc đi đến các địa điểm, điểm tham quan quan trọng khác tại Nha Trang như chợ đêm, chợ Đầm, khu Hòn Chồng, Hòn Tre, Tháp Bà Ponagar, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh... cũng thuận tiện thông qua các tuyến đường trọng điểm. Vậy giá bán căn hộ New Galaxy Nha Trang là bao nhiêu? Bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây: New Galaxy Nha Trang

Nguồn: Miendiaoc.vn

1