Chồng Mậu Thìn, vợ Kỷ Tỵ: Lựa chọn năm sinh con để mang lại may mắn và thành công cho gia đình

Chồng Mậu Thìn 1988 vợ Kỷ Tỵ 1989: Lựa chọn năm sinh con nào tốt, hợp tuổi? Tuổi của con chính là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn năm sinh con. Việc chọn...

Chồng Mậu Thìn 1988 vợ Kỷ Tỵ 1989 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi? Chồng Mậu Thìn 1988 vợ Kỷ Tỵ 1989: Lựa chọn năm sinh con nào tốt, hợp tuổi?

Tuổi của con chính là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn năm sinh con. Việc chọn được năm thích hợp không chỉ giúp gia đình bạn hạnh phúc mà còn mang lại may mắn và thành công cho cả gia đình. Để đánh giá xem tuổi con hợp tuổi cha mẹ hay không, chúng ta cần dựa vào các tiêu chí như ngũ hành sinh khắc, thiên can xung hợp và địa chi xung hợp.

Ngũ hành sinh khắc

Ngũ hành sinh khắc là yếu tố quan trọng nhất khi lựa chọn năm sinh con. Đối với cha mẹ, nếu con hợp là Tiểu Cát (1,5 điểm), con không hợp là Tiểu Hung (0 điểm). Con hợp cha mẹ là Đại Cát (2 điểm). Tránh những trường hợp cha mẹ không hợp với con là Đại Hung (0 điểm). Để đảm bảo sự hợp tuổi, ngũ hành cha mẹ nên tương sinh với con và không tương khắc.

Thiên can xung hợp

Trong chu kỳ 10 năm của người Trung Hoa cổ, Thiên can được đánh số. Cha mẹ và con có thể tương hóa (1 điểm) hoặc không tương hóa (0,5 điểm), tương xung (xấu) hoặc không tương xung với nhau. Đối với cha mẹ và con, tương hợp là tốt nhất, không tương hóa và không tương xung.

Địa chi xung hợp

Địa chi được đánh số theo chu kỳ 12 năm, tương ứng với 12 con Giáp. Hợp xung của Địa chi bao gồm Tương hình, Lục xung, Lục hại, Tứ hành xung, Lục hợp, Tam hợp. Sự hợp tuổi tốt nhất là khi địa chi của cha mẹ tương hợp với con.

Nam sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn và nữ sinh năm 1989 tuổi Kỷ Tỵ. Với những thông tin này, chúng ta có thể xem xét các năm sinh con để mang lại may mắn và thành công cho gia đình.

  1. Năm 2021: Sinh con trong năm 2021 tuổi Tân Sửu không phù hợp với cả cha mẹ.
  2. Năm 2022: Sinh con trong năm 2022 tuổi Nhâm Dần không tương hợp với cha mẹ.
  3. Năm 2023: Sinh con trong năm 2023 tuổi Quý Mão không tương hợp với cha mẹ.
  4. Năm 2024: Sinh con trong năm 2024 tuổi Giáp Thìn tương hợp với cả cha mẹ.
  5. Năm 2025: Sinh con trong năm 2025 tuổi Ất Tỵ tương hợp với cả cha mẹ.
  6. Năm 2026: Sinh con trong năm 2026 tuổi Bính Ngọ không tương hợp với cha mẹ.
  7. Năm 2027: Sinh con trong năm 2027 tuổi Đinh Mùi không tương hợp với cha mẹ.

Trong số các năm trên, năm 2024 và 2025 là lựa chọn tốt để sinh con với sự hợp tuổi của cả cha mẹ Mậu Thìn và vợ Kỷ Tỵ. Hãy lựa chọn năm sinh con này để đảm bảo may mắn và thành công cho cả gia đình.

Ảnh: Chồng Mậu Thìn 1988 vợ Kỷ Tỵ 1989 sinh con năm nào tốt, hợp tuổi?

Caption ảnh: Chồng Mậu Thìn 1988 vợ Kỷ Tỵ 1989: Lựa chọn năm sinh con nào tốt, hợp tuổi?

1