Giải sách bài tập Toán lớp 6 Ôn tập chương 9

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa Giải sách bài tập Toán lớp 6 chương 9 là một bài tập ôn tập thú vị về các loại cây trong vườn nhà bà ngoại. Chúng ta...

Hoàng quan sát được một số loại cây trong vườn nhà bà ngoại như sau Hình ảnh chỉ mang tính minh họa

Giải sách bài tập Toán lớp 6 chương 9 là một bài tập ôn tập thú vị về các loại cây trong vườn nhà bà ngoại. Chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại cây thân đứng, thân leo và thân bò và biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê.

Các loại cây và phân loại

Trong vườn nhà bà ngoại, Hoàng quan sát thấy một số loại cây như: cây ổi, cây nhãn, cây bưởi, cây bí ngô, cây mướp, cây rau má, cây đậu ván, cây đa, cây dừa, cây cỏ mần trầu, cây đận Hà Lan và cây trầu không.

a) Trong số những loại cây trên, chúng ta có:

  • Các loại cây thân đứng: cây ổi, cây nhãn, cây bưởi, cây đa, cây dừa, cây cỏ mần trầu.
  • Các loại cây thân leo: cây mướp, cây đậu ván, cây đậu Hà Lan, cây trầu không.
  • Các loại cây thân bò: cây bí ngô, cây rau má.

b) Chúng ta hoàn thiện bảng thống kê như sau: Loại cây | Thân đứng | Thân leo | Thân bò | Số lượng cây --- | --- | --- | --- | --- --- | 6 | 4 | 2

Biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên Biểu đồ chỉ mang tính chất minh họa

c) Với biểu đồ cột, chúng ta có các bước như sau: Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau.

  • Trục ngang ghi các loại cây thân đứng, thân leo và thân bò.
  • Trục dọc: giá trị lớn nhất là 6 cây (thân đứng) và nhỏ nhất là 2 cây (thân bò). Chúng ta chia các khoảng đều nhau và đều bằng 1.

Bước 2: Vẽ các cột hình chữ nhật tại vị trí các đối tượng trên trục ngang:

  • Các cột cách đều nhau.
  • Có cùng chiều rộng, chiều cao thể hiện số cây của mỗi loại.

Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ:

  • Ghi tên biểu đồ: "Một số loại cây".
  • Ghi tên các trục và số liệu tương ứng trên mỗi cột: trục ngang là loại cây và trục dọc là số lượng cây.

Với bài này, chúng ta đã hoàn thành bài giải sách bài tập Toán lớp 6 ôn tập chương 9. Hy vọng bạn đã hiểu rõ về các loại cây và biểu đồ cột.

1