Bát quái đồ - Sự kết hợp giữa văn hóa và hình học

Tiên Thiên Bát Quái - một khám phá sâu sắc về hình học và văn hóa của Trung Quốc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bát quái đồ, một hình ảnh...

Tiên Thiên Bát Quái - một khám phá sâu sắc về hình học và văn hóa của Trung Quốc. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bát quái đồ, một hình ảnh độc đáo được tạo thành từ các Quẻ Kinh Dịch.

Tiên Thiên Bát quái

Có hai loại bát quái: Tiên Thiên Bát quái và Hậu Thiên Bát quái. Mỗi loại đều có sự sắp xếp đặc biệt và liên quan đến vị trí của các quẻ trong thiên văn.

Tiên Thiên Bát quái được sắp xếp theo trật tự đối xứng rõ ràng. Với một hào âm (vạch đứt) đối xứng với một hào dương (vạch liền), mỗi quẻ đối xứng với một quẻ khác.

Hậu Thiên Bát quái

Hậu Thiên Bát quái đặt các quẻ theo trình tự ngược chiều kim đồng hồ. Điều này dựa trên một mệnh đề của Kinh Dịch: "Thuận thì tại, trái nghịch mâu thuẫn thì tiêu tan". Hậu Thiên Bát quái được tạo ra để đạt đến trạng thái cân bằng giữa hai miền âm và dương.

Lịch sử

Có nhiều thuyết về sự hình thành của Tiên Thiên Bát quái và Hậu Thiên Bát quái. Một số cho rằng nó được tạo ra bởi các vị vua và quan chức quan trọng. Mỗi thuyết đều mang một lý do khác nhau và cung cấp các góc nhìn đa dạng về nguồn gốc và ý nghĩa của bát quái đồ.

Kết hợp Thái cực đồ và Bát quái đồ

Để hoàn thiện hình vẽ, người ta thường đặt Thái cực đồ vào giữa Bát quái đồ, tạo thành một đồ hình trọn vẹn. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng trong phong thủy, vì không gian được chia theo 8 hướng và chính cúng.

Trung thiên Bát quái đồ

Gần đây, đã có những nghiên cứu về Trung Thiên Bát quái. Mặc dù chưa được công nhận rộng rãi, những nghiên cứu này đang tạo ra những kiến thức mới về bát quái đồ.

Với bài viết này, hy vọng bạn đã hiểu sâu hơn về bát quái đồ và sự kết hợp giữa văn hóa và hình học trong nền văn minh Trung Quốc.

1